• EU-campagne VNO-NCW en MKB-Nederland
 • What does it take to build a runway?
 • KLM neemt Boeing Dreamliner in gebruik
 • Toekomstplannen Luchthaven Schiphol
 • Calculating risks in offshore wind
 • Power Island for wind farms in North Sea
 • KLM’s ecological footprint
 • Voorkomen van extreme overstromingen
 • Verschuivingen in de mobiliteitsbranche
 • Duurzaamheidsprojecten mobiliteitssector
 • Grondstoffen van voertuigen
 • De kwetsbare delta en de toekomstige stad
 • The multifunctional dike
 • CBS: Alle provincies dragen bij aan goederenexport
 • Green Port: harbour of the future
 • Containervervoer Rotterdamse Haven
 • Toekomstvisie NS 2020
 • Het nieuwe Martini Ziekenhuis Groningen
\\ Corporate
 • EU-campagne VNO-NCW en MKB-Nederland
 • What does it take to build a runway?
 • KLM neemt Boeing Dreamliner in gebruik
 • Toekomstplannen Luchthaven Schiphol
 • Calculating risks in offshore wind
 • Power Island for wind farms in North Sea
 • KLM’s ecological footprint
 • Voorkomen van extreme overstromingen
 • Verschuivingen in de mobiliteitsbranche
 • Duurzaamheidsprojecten mobiliteitssector
 • Grondstoffen van voertuigen
 • De kwetsbare delta en de toekomstige stad
 • The multifunctional dike
 • CBS: Alle provincies dragen bij aan goederenexport
 • Green Port: harbour of the future
 • Containervervoer Rotterdamse Haven
 • Toekomstvisie NS 2020
 • Het nieuwe Martini Ziekenhuis Groningen
\\ Corporate

Uretek: Versterking van funderingen


Zettingen en verzakkingen van de fundering kunnen door een combinatie van factoren worden veroorzaakt. De belangrijkste zijn: een verslechtering van de bodem of de fundering, droogte, uitwassing, geringe draagkracht van de grond onder het gebouw of een ondoordacht funderingsontwerp, een verhoging van de belasting op de fundering zelf, een open uitgraving of ondergronds graafwerk in de directe omgeving van het gebouw, veranderingen in de spreiding van de poriënwaterspanning, een gewijzigde verzadigingsgraad van de grond (watergehalte) en oppervlakte- of dieptetrillingen door menselijke of omgevingsfactoren.

De stabilisering van de fundering en de ondergrond is van essentieel belang voor een definitief herstel van structurele verzakkingen die gepaard gaan met scheurvorming in muren. De funderingsgrond kan worden gestabiliseerd door het terrein waarop het gewicht van de constructie aangrijpt te versterken.