• Toerisme op Antarctica
 • Van B naar anders
 • Monitor Haagse Mobiliteit 2016
 • Bosatlas van de Veiligheid
 • People and the Earth
 • Cities in Europe
 • Sociale Staat van Nederland 2015
 • Samenwerken aan duurzame zorg
 • De stad verbeeld in 12 infographics
 • Staat van het Onderwijs 2013/’14
 • Staat van de Veiligheid 2014
 • Zayed Future Energy Price 2015
 • De Nederlandse bevolking in beeld
 • Een gezonder Nederland
 • Strategische verkenningen: Big data
 • Momentum for change
 • De staat van het onderwijs 2012-’13
 • EU-trendrapport 2014
 • Benutten en doorrijden, OV-Streefbeeld 2020
 • Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response
 • De Bosatlas ‘Nederland van Boven’
 • Nederland verbeeld
 • Oefenvragen voor het golfregelexamen
 • Designing Diagrams
 • Publish-redacteur Frédérik Ruys wint Infographics Jaarprijs 2009
 • Anatomie van de Kredietcrisis
\\ Books & magazines
 • Toerisme op Antarctica
 • Van B naar anders
 • Monitor Haagse Mobiliteit 2016
 • Bosatlas van de Veiligheid
 • People and the Earth
 • Cities in Europe
 • Sociale Staat van Nederland 2015
 • Samenwerken aan duurzame zorg
 • De stad verbeeld in 12 infographics
 • Staat van het Onderwijs 2013/’14
 • Staat van de Veiligheid 2014
 • Zayed Future Energy Price 2015
 • De Nederlandse bevolking in beeld
 • Een gezonder Nederland
 • Strategische verkenningen: Big data
 • Momentum for change
 • De staat van het onderwijs 2012-’13
 • EU-trendrapport 2014
 • Benutten en doorrijden, OV-Streefbeeld 2020
 • Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response
 • De Bosatlas ‘Nederland van Boven’
 • Nederland verbeeld
 • Oefenvragen voor het golfregelexamen
 • Designing Diagrams
 • Publish-redacteur Frédérik Ruys wint Infographics Jaarprijs 2009
 • Anatomie van de Kredietcrisis
\\ Books & magazines

Duurzaamheidsverslag ARN 2014

Voor ARN, het Nederlandse expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche, visualiseerden wij het Duurzaamheidsverslag 2014 met TotalIdentity.

VIZ_ARN_2015_PeriodieksysteemBestond een auto 40 jaar geleden hoofdzakelijk uit metaal, plastic en rubber, in de huidige voertuigen vind je er bijna het complete periodiek systeem terug. Dat maakt het recyclen van materialen een steeds grotere uitdaging.

BIB_2015_Jaarverslag_ARN_2014-complex
Om ondanks de veranderende automobielbranche het recyclingpercentage te verhogen en de recyclingkosten te verlagen, bouwde ARN de PST-fabriek in Tiel. Met de introductie van post-shredder technologie (PST) is het aandeel handmatige demontage van afgedankte auto’s afgenomen en mechanische na-scheiding van verschillende materiaalstromen toegenomen.

BIB_2015_Jaarverslag_ARN_projecten
Werken aan verdere verduurzaming betekent streven naar een vermindering van de belasting van het leefmilieu door de mobiliteitssector. Onder deze zorg voor een beter leefmilieu valt onder meer het branchebrede duurzaamheidprogramma Erkend Duurzaam. Het stimuleert ondernemers in de mobiliteitsbranche duurzaamheid in hun bedrijfsvoering op te nemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) uit te dragen.

BIB_2015_Jaarverslag_ARN_wereld
Het basisprincipe van een circulaire economie is het vormen van een gesloten grondstoffencirkel.
De bijdrage van ARN hieraan bestaat uit het ontwikkelen en aanjagen van nieuwe methoden om restmaterialen uit auto’s weer in te zetten als nieuwe grondstof.