• Van B naar anders
  • Monitor Haagse Mobiliteit 2016
  • Bosatlas van de Veiligheid
  • People and the Earth
  • Cities in Europe
  • Sociale Staat van Nederland 2015
  • Samenwerken aan duurzame zorg
  • De stad verbeeld in 12 infographics
  • Staat van het Onderwijs 2013/’14
  • Staat van de Veiligheid 2014
  • Zayed Future Energy Price 2015
  • De Nederlandse bevolking in beeld
  • Een gezonder Nederland
  • Strategische verkenningen: Big data
  • Momentum for change
  • De staat van het onderwijs 2012-’13
  • EU-trendrapport 2014
  • Benutten en doorrijden, OV-Streefbeeld 2020
  • Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response
  • De Bosatlas ‘Nederland van Boven’
  • Nederland verbeeld
  • Oefenvragen voor het golfregelexamen
  • Designing Diagrams
  • Publish-redacteur Frédérik Ruys wint Infographics Jaarprijs 2009
  • Anatomie van de Kredietcrisis
\\ Books & magazines
  • Van B naar anders
  • Monitor Haagse Mobiliteit 2016
  • Bosatlas van de Veiligheid
  • People and the Earth
  • Cities in Europe
  • Sociale Staat van Nederland 2015
  • Samenwerken aan duurzame zorg
  • De stad verbeeld in 12 infographics
  • Staat van het Onderwijs 2013/’14
  • Staat van de Veiligheid 2014
  • Zayed Future Energy Price 2015
  • De Nederlandse bevolking in beeld
  • Een gezonder Nederland
  • Strategische verkenningen: Big data
  • Momentum for change
  • De staat van het onderwijs 2012-’13
  • EU-trendrapport 2014
  • Benutten en doorrijden, OV-Streefbeeld 2020
  • Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response
  • De Bosatlas ‘Nederland van Boven’
  • Nederland verbeeld
  • Oefenvragen voor het golfregelexamen
  • Designing Diagrams
  • Publish-redacteur Frédérik Ruys wint Infographics Jaarprijs 2009
  • Anatomie van de Kredietcrisis
\\ Books & magazines

Staat van het Onderwijs 2012/2013

Het Onderwijsverslag over het schooljaar 2012/2013 geeft leraren, schoolleiders en bestuurders de mogelijkheid het onderwijs aan hun leerlingen en studenten te verbeteren. Het verslag staat in een waardevolle traditie: al meer dan tweehonderd jaar wordt de staat van het onderwijs, zoals bedoeld in de Grondwet, beschreven en aangeboden aan de leden van de Staten-Generaal.

  • Uitgeverij: Onderwijsinspectie
  • Infographics: Frédérik Ruys

PDF-link: www.onderwijsinspectie.nl/…/onderwijsverslag-2012-2013.pdf

Motivatie leerlingen Prestatie leerlingen Overgangen
Opstroom en afstroom Werkgelegenheid Zorgleerlingen
Kwaliteit lessen Zwakke scholen Vervolgtoezicht
Fianciele positie Financien en kwaliteit