• Toerisme op Antarctica
 • Van B naar anders
 • Monitor Haagse Mobiliteit 2016
 • Bosatlas van de Veiligheid
 • People and the Earth
 • Cities in Europe
 • Sociale Staat van Nederland 2015
 • Samenwerken aan duurzame zorg
 • De stad verbeeld in 12 infographics
 • Staat van het Onderwijs 2013/’14
 • Staat van de Veiligheid 2014
 • Zayed Future Energy Price 2015
 • De Nederlandse bevolking in beeld
 • Een gezonder Nederland
 • Strategische verkenningen: Big data
 • Momentum for change
 • De staat van het onderwijs 2012-’13
 • EU-trendrapport 2014
 • Benutten en doorrijden, OV-Streefbeeld 2020
 • Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response
 • De Bosatlas ‘Nederland van Boven’
 • Nederland verbeeld
 • Oefenvragen voor het golfregelexamen
 • Designing Diagrams
 • Publish-redacteur Frédérik Ruys wint Infographics Jaarprijs 2009
 • Anatomie van de Kredietcrisis
\\ Books & magazines
 • Toerisme op Antarctica
 • Van B naar anders
 • Monitor Haagse Mobiliteit 2016
 • Bosatlas van de Veiligheid
 • People and the Earth
 • Cities in Europe
 • Sociale Staat van Nederland 2015
 • Samenwerken aan duurzame zorg
 • De stad verbeeld in 12 infographics
 • Staat van het Onderwijs 2013/’14
 • Staat van de Veiligheid 2014
 • Zayed Future Energy Price 2015
 • De Nederlandse bevolking in beeld
 • Een gezonder Nederland
 • Strategische verkenningen: Big data
 • Momentum for change
 • De staat van het onderwijs 2012-’13
 • EU-trendrapport 2014
 • Benutten en doorrijden, OV-Streefbeeld 2020
 • Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response
 • De Bosatlas ‘Nederland van Boven’
 • Nederland verbeeld
 • Oefenvragen voor het golfregelexamen
 • Designing Diagrams
 • Publish-redacteur Frédérik Ruys wint Infographics Jaarprijs 2009
 • Anatomie van de Kredietcrisis
\\ Books & magazines

Nederland Verbeeld

Nederland VerbeeldIn ‘Nederland Verbeeld – een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving’ geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een visuele presentatie van feiten en cijfers op drie domeinen: vervoer, voedsel en energie. Nederland Verbeeld won in november 2013 de Infographic Jaarprijs 2013 van de BNO (Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers) en NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten).

link: www.pbl.nl/publicaties/2012/nederland-verbeeld

 • Vormgeving en infographics: Beeldredactie PBL, Frederik Ruys (Vizualism)
 • Uitgeverij: PBL

De Stichting Infographic Jaarprijs maakte het volgende filmpje.

Voedsel

Link to infographic: 'Pagina 'Voedsel' uit 'Nederland Verbeeld''

Voedsel in Nederland: Op een willekeurige dag in 2011 leefden in Nederland 16,7 miljoen mensen, 1 miljoen schapen, 4 miljoen koeien, 12 miljoen varkens en 97 miljoen kippen.

Link to infographic: 'Inleiding Voedsel, uit 'Nederland Verbeeld''

Wat zijn de grote opgaven rondom voedsel in Nederland?

Link to infographic: 'Pagina 'Voedselaanbod beter, voedselconsumptie bepalend uit 'Nederland Verbeeld''

De kwaliteit en variatie van ons voedsel is verbeterd, maar we eten teveel en ongezond.

Link to infographic: 'Pagina 'Nederland landbouwland', uit 'Nederland Verbeeld''

Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur ter wereld als we kijken naar de hoeveelheid geld die daarin omgaat.

Link to infographic: 'Pagina 'Nederland: een dunbevolkte stad' uit 'Nederland Verbeeld''

Nederland: een ‘dunbevolkte stad’ in plaats van een dichtbevolkt land.

Link to infographic: 'Pagina 'De mest blijft achter' uit 'Nederland Verbeeld''

Een groot deel van de veehouderijproducten wordt uitgevoerd naar markten elders, voornamelijk in Europa. Maar de geproduceerde mest blijft grotendeels in Nederland achter.

Link to infographic: 'Pagina 'Vlees en vis' uit 'Nederland Verbeeld''

De Nederlandse veestapel is voor een groot deel bestemd voor de export. De in Nederland geconsumeerde vis komt van over de hele wereld.

Link to infographic: 'Pagina 'Veel komt van ver' uit 'Nederland Verbeeld''

Om de gemiddelde Nederlander een jaar lang te laten consumeren, is een oppervlakte van 0,6 hectare nodig.

Link to infographic: 'Pagina 'Import en export: cacao… en soja', uit 'Nederland Verbeeld''

Net als bij cacao wordt ook een groot deel van de geïmporteerde soja weer geëxporteerd.

Link to infographic: 'Pagina 'Invloed in de keten' uit 'Nederland Verbeeld''

Zorgvuldig produceren vraagt om nieuwe verdienmodellen.

Link to infographic: 'Pagina 'Welk product, welke impact' uit 'Nederland Verbeeld''

Als we minder vlees eten, zijn we voor onze eiwitten aangewezen op andere voedingsmiddelen.

Link to infographic: 'Pagina 'Welk dieet, welke impact' uit 'Nederland verbeeld''

Als alle Europeanen vegetarisch zouden eten dan behaalt de EU al voor 2020 de helft van haar milieudoelstellingen.

Energie

Link to infographic: 'Pagina 'Energie', uit 'Nederland Verbeeld' '

De industrie heeft het grootste aandeel in het totale Nederlandse energieverbruik.

Link to infographic: 'Pagina 'Inleiding Energie', uit 'Nederland Verbeeld''

Wat zijn de grote opgaven rondom de Nederlandse energievoorziening?

Link to infographic: 'Pagina 'Energie steeds duurder', uit 'Nederland Verbeeld''

De afgelopen 20 jaar is de energierekening meer dan verdubbeld.

Link to infographic: 'Pagina 'Thuis verbruiken we veel aardgas', uit 'Nederland Verbeeld''

Nergens in Europa is het aandeel gas in het energieverbruik zo hoog als in Nederland.

Link to infographic: 'Pagina 'Zuinigere apparaten, stijgend energieverbruik', uit 'Nederland Verbeeld''

Zuiniger apparaten en toch een stijgend energieverbruik.

Link to infographic: 'Pagina 'Gasverbruik bij nieuwe woningen daalt', uit 'Nederland Verbeeld''

Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens is de afgelopen dertig jaar bijna gehalveerd.

Link to infographic: 'Pagina 'Hernieuwbare energie klein, maar zichtbaar', uit 'Nederland Verbeeld''

Het aandeel hernieuwbare energie is nog relatief klein in Nederland.

Link to infographic: 'Pagina 'Verandering kost ruimte', uit 'Nederland Verbeeld''

De productie van hernieuwbare energie vraagt veel ruimte.

Link to infographic: 'Alle Nederlandse windturbines leveren net zoveel stroom als de Amercentrale'

Alle Nederlandse windturbines leveren net zoveel elektriciteit als de Amercentrale.

Link to infographic: 'Pagina 'Belangrijke inkomstenbron', uit 'Nederland Verbeeld''

Opbrengsten uit aardgasbaten en accijns op brandstof vormen een belangrijke inkomstenbron voor de rijksoverheid.

Mobiliteit

Link to infographic: 'Voorpagina mobiliteit 'Nederland Verbeeld''

Een blokje staat gelijk aan 100 miljoen kilometer.

Link to infographic: 'Inleiding Mobiliteit, uit 'Nederland Verbeeld''

We reizen steeds verder: de sterkste groei zit in het vliegverkeer.

Link to infographic: 'Pagina 'Mobiliteit groeit, druk op het milieu hoog' uit 'Nederland Verbeeld''

De Europese Unie wil in 2050 60% minder uitstoot van broeikasgassen door transport dan in 1990.

Link to infographic: 'Pagina 'We zijn het meest met de auto onderweg' uit 'Nederland Verbeeld''

Binnen Nederland hebben we in 2010 136 miljard reizigerskilometers afgelegd per auto; 17,2 miljard per trein, 14,6 miljard per fiets; 6,7 miljard per bus, tram en metro; 5 miljard lopend; 3,5 miljard per overige vervoermiddelen.

Link to infographic: 'Pagina 'Auto’s worden steeds zuiniger…', uit 'Nederland Verbeeld' '

Auto’s worden steeds zuiniger … maar CO2-uitstoot per kilometer blijft gelijk.

Link to infographic: 'Pagina 'Mobiliteit veroorzaakt uitstoot van broeikasgassen' '

Mobiliteit is verantwoordelijk voor 23% van de totale CO2-uitstoot in Nederland in 2011.

Link to infographic: 'Pagina 'Waarheen, waarmee?' uit 'Nederland Verbeeld''

Hoe verplaatsen we ons binnen Nederland?

Link to infographic: 'Pagina 'Hoe snel, waarheen?' uit 'Nederland Verbeeld''

Snel kunnen reizen kan worden gezien als goed voor de bereikbaarheid. Maar is dat het belangrijkste?

Link to infographic: 'Pagina 'Steeds meer wonen en werken rond snelwegen', 'Nederland Verbeeld''

Verstedelijking en mobiliteit hangen nauw samen. Zo kunnen snelwegafritten, treinstations en tramhaltes stedelijke bebouwing aantrekken, bijvoorbeeld bedrijfsvestigingen en nieuwe woningen.

Link to infographic: 'Pagina 'Vaker en verder' uit 'Nederland Verbeeld''

Kijkend naar buitenlandse reizen is in de afgelopen jaren zowel het aantal reizen per jaar als de reisafstand per reis toegenomen.

Link to infographic: 'Pagina 'Goederenvervoer in Nederland' uit 'Nederland Verbeeld''

Nederland is een doorvoerland.

Link to infographic: 'Pagina 'Zeescheepvaart' uit 'Nederland Verbeeld''

Door het enorme volume van zeeschepen is de uitstoot van broeikasgassen per ton vracht gering ten opzichte van vrachtwagens.