Bronnen ‘Ruimteschip Aarde’

Zie gebruikte data voor aflevering ‘licht’.

Zie gebruikte data voor aflevering ‘lucht’.

Zie gebruikte data voor aflevering ‘water’.

Zie gebruikte data voor aflevering ‘bodem’.

Data aflevering LICHT


kro-ncrv.nl/ruimteschip-aarde-licht

Visible Infrared

Reeks satellietopnames van (nagenoeg) onbewolkte nachten (Suomi NPP VIIRS, 125 meter resolutie).
Gekozen nachten voor resolution bumping:
2021-04-17 / 2021-06-01 / 2021-09-03 / 2021-09-06 / 2021-09-08 / 2021-09-09 / 2021-10-08 / 2021-10-09 / 2021-10-29 / 2022-02-23 / 2022-02-26 / 2022-02-27 / 2022-02-28 / 2022-03-04 / 2022-03-07 / 2022-03-08 / 2022-03-09 / 2022-03-19 / 2022-03-24 / 2022-03-25 / 2022-05-06 / 2022-08-24 / 2022-09-04 / 2022-09-22 / 2022-09-30 / 2022-10-03 / 2022-10-06 / 2022-10-07 / 2022-10-19 / 2022-10-28

Blending

Verschil tussen oorspronkelijke satellietopname (links) en samengevoegde opnames (rechts).
Meer kleurnuances in het beeld. Ook de activiteit op zee (schepen voor ankers, boorplatforms) wordt nu goed zichtbaar.

Data ‘Ruimteschip Aarde’ – aflevering LUCHT


kro-ncrv.nl/ruimteschip-aarde-lucht

Koolstofdioxide

BRON: NASA
DATA: CO2 concenration (model)

Stikstofdioxide

BRON: Copernicus
DATA: Tropomi Sentinel-5P NO2 data

Data ‘Ruimteschip Aarde’ – aflevering WATER


kro-ncrv.nl/ruimteschip-aarde-water

Stroomgebieden

BRON: HydroSHEDS / World Wildlife Fund US
DATA: HydroRIVERS v1

Reliëfkaart
BRON: CGIAR Consortium for Spatial Information
DATA: Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)

Afvoerputje Europa

Bathymetrie
BRON: International Hydrographic Organization
DATA: General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO)

Europa
BRON: Copernicus
DATA: EU-DEMl v11

Nederland
BRON: Waterschapshuis
DATA: Actueel Hoogtebestand Nederland,

Waterhuishouding

Gemalen
BRON: Waterschapshuis
DATA: Pompen en gemalen

Dijkringen
BRON: Rijkswaterstaat
DATA: Dijkringgebieden

Waterdiepte na ‘waterbom’

BRON: Deltares / Klimaateffectatlas
DATA: Waterdiepte bij intense neerslag (140 mm in 2 uur)


Data aflevering BODEM

Blue Marble

Land
BRON: NASA
DATA: Blue Marble Project

Relief
BRON: CGIAR Consortium for Spatial Information
DATA: SRTM 90m DEM Digital Elevation Database

West-Europa onbewolkt

BRON: NASA
DATA: MODIS Corrected Reflectance, Satellietopname 27 februari 2019

Grasland

BRON: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
DATA: Begroeid Terreindeel fysiek voorkomen: grasland Agrarisch