• Interview in Villamedia, vakblad voor journalisten.

  • Hoe slimme combinaties van gegevens nieuwe inzichten opleveren: Strategische Verkenning Rijkswaterstaat. Met bijdragen van Brenno de Winter, Frédérik Ruys en Henk Scholten.

  • Gráfico dedicado al Urabayen: Un asesinato histórico
\\ Articles
  • Gráfico dedicado al Urabayen: Un asesinato histórico
\\ Articles

Tutorial: infographics maken met handige software-trucs

Een infographic vertelt een verhaal. Hierbij zijn woorden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe begin je? Wat leg je uit? En welke verschijningsvorm is daarvoor het meest geschikt? Er zijn in totaal zes invalshoeken die aan elke goede infographic ten grondslag liggen. Voor een serie in het vakblad Publish neemt Frédérik elke maand een verschijningsvorm onder de loep.