Datavisualisatie filmgeschiedenis (tot aan lockdown)


In het entree van Hotel Theater Figi in Zeist hangt de langste datavisualisatie: over een lengte van 21 meter is de populariteit van alle vertoonde films van 2014 in beeld gebracht. Tot aan de dramatische lockdown in maart 2020. De visualisatie is gebaseerd op de 419.170 bioscoopbezoekers die de afgelopen 7 jaar zo’n 20.593 filmvoorstellingen in het Figi Theater bijwoonden.

Concept test

Behang aanbrengen

The longest data visualization is on display in the entrance of Hotel Theater Figi in Zeist: throughout 21 meters the popularity of all motion pictures since 2014 is shown – until the dramatic lockdown in March 2020. The visualization is based on the 419,170 moviegoers who have attended some 20,593 film screenings at the local cinema.