Acht valkuilen bij visualisaties

 1. Doe niet aan decoreren maar aan informeren
  Tegenwoordig lijken infographics een doel opzicht. Maar het is slechts één van de manieren om een verhaal te vertellen.
 2. Beperk de informatiedichtheid, zorg voor gelaagdheid.
  Zoek niet naar volledigheid. Durf keuzes te maken. Immers: ‘Less is always more’.
 3. Zoek naar het verhaal
  Probeer het onderwerp af te bakenen; zorg voor een pakkende kop, een goede intro en een helder slot.
 4. Wees altijd bewust van de doelgroep
  Weet voor wie de infographic precies bedoeld is.
 5. Géén data (x=0) is ook informatie
  Data is zoals het is: laat de feiten voor zich spreken
 6. Wees zorgvuldig met data
  Ga altijd terug naar de bron.
 7. Probeer zo concreet mogelijk te visualiseren
  En voorkom het gebruik van metaforen. Dat leidt vaak af van het onderwerp.
 8. Het doel is verhelderen, niet versimpelen
Bekijk

Tutorial: infographics maken met handige software-trucs

Een infographic vertelt een verhaal. Hierbij zijn woorden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe begin je? Wat leg je uit? En welke verschijningsvorm is daarvoor het meest geschikt? Er zijn in totaal zes invalshoeken die aan elke goede infographic ten grondslag liggen. Voor een serie in het vakblad Publish neemt Frédérik elke maand een verschijningsvorm onder de loep.